індекс листової поверхні


індекс листової поверхні
Відношення площі листкової поверхні рослин фітоценозу до одиниці його площі. Вимірюється в м22.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.